Soudní překlady

Používají se v případech, kdy běžný překlad z nejrůznějších důvodů nestačí. Soudní překlady neboli překlady s kulatým razítkem soudního překladatele jsou obvykle vyžadovány státními institucemi jako jsou městské úřady, zastupitelské úřady, cizinecká policie, policie ČR, soudy atd. Protože jsou pevně spojeny s originálním textem dokumentu notářským způsobem a s tlumočnickou doložkou, doporučujeme k překladu dodat ověřenou kopii, aby nedošlo k situaci, kdy budete originál překládaného dokumentu potřebovat oddělený od soudního překladu.

Nejčastěji se soudní překlady využívají pro překlady rozsudků, diplomů, certifikátů, rodných listů, výpisů z rejstříku trestů aj.

Ceník
Základní cena za normostranu (1800 znaků včetně mezer) 750 Kč

Cena zahrnuje následující služby
  • Překlad do cílového jazyka a úprava dle originálu (textové soubory)
  • Výtisk překladu na laserové tiskárně, jeho svázání s originálem a připojení překladatelské doložky
  • Odeslání překladu elektronickou poštou na zákazníkem určené adresy
  • Odeslání překladu na zákazníkem určenou adresu v tištěné nebo elektronické podobě
  • Zajištění notářského ověření kopie výchozích dokumentů za poplatek Kč 60,-/stránku
  • Archivace cílového textu

*) Všechny další svétové i méně známé jazyky překládáme po dohodě.
Poptat překlad
Jméno *
Email *
Telefon *
Ukázkový soubor (max 5MB), v případě větší využijte poslání přes úschovnu
Poznámka
Kontrolní řetězec *